Апис Кантора -Деловодна система за адвокати и юрисконсулти

Апис Кантора е деловодна система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси.

Как със средствата на съвременните информационни технологии можете да въведете систематична и практична организация на ежедневната си дейност и да следите делата и преписките, които водите; Как основните модули на продукта: Календар, Хронометър, Контакти, Казуси, Документи, Плащания, Справки ще Ви улеснят да държите под контрол цялостната си дейност и да имате под ръка точната информация, от която се нуждаете в даден момент; Как да ползвате удобните функционалности, които деловодната система Апис Кантора Ви предоставя, за да се справяте бързо и лесно с казусите, които ежедневието Ви поставя.

Апис Кантора е деловодна система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси.

Апис Кантора предоставя следните функционални модули:

 

Казуси - организатор на Делата и правните услуги по конкретни Казуси, предоставяни от адвоката и юрисконсулта

 

Документи - регистър на исковите молби, договорите, жалбите, писмените защити, пълномощните и останалите документи и материали с възможност за автоматизирано попълване на вече въведени данни за клиенти и дела

 

Справки - доклади и отчети за приключили и висящи дела, извършени дейности и услуги по часове, сведения за отделни дела и клиенти, получени и дължими хонорари и други плащания, с възможност за отпечатване или запис в PDF- или Excel-файл

 

Календар - дневник на съдебните заседания, срещите и задачите, осигуряващ предварително напомняне за предстоящи събития чрез SMS, Е-mail или съобщение в продукта, както и Хронометър за почасово отчитане на работата по дела и казуси

 

Контакти - бележник за Клиентите и другите лица, участващи в делата и преписките, водени от адвоката и юрисконсулта

 

Плащания - модул за водене и отчитане на разплащанията с клиентите за хонорари и разноски, държавни такси, депозити за вещи лица и всички останали разходи по делата и казусите на адвоката и юрисконсулта

 

Съобщения - специализирана услуга за известяване чрез SMS, E-mail или съобщение в продукта за промени в нормите-основания на делата и казусите, както и за публикувани в „Държавен вестник" призовки на лица с неизвестен адрес или списъци с насрочените дела във Върховния касационен съд