АПИС 7 Право съдържа пълните текстове на цялото българското законодателство – всички действащи нормативни актове, а също и отменените нормативни актове: Конституция, кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др., включително и н

Модулът съдържа пълните текстове и на актовете за изменение, допълнение и отмяна на действащите нормативни актове, архив на изменените и отменените разпоредби на нормативните актове, пълнотекстови редакции на актовете към определен момент в миналото, изцяло отменени нормативни актове; АПИС 7 Право съдържа пълните текстове на всички актове с правно значение на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, обнародвани в „Държавен вестник”, с всички техни изменения и допълнения.

По нов, уникален и практичен начин е предоставено и съдържанието на ДВ в АПИС 7. В табличен вид потребителя може веднага да проследи кои са новообнародваните актове и под тях – промените, до които те водят в други нормативни актове. При кликване върху двупосочната оранжева стрелка се отваря съответният акт, като се активира новата, изключително полезна функция „Последно променени разпоредби”. АПИС 7 зарежда конкретния нормативен акт, като извежда вляво списък с всички променени разпоредби от последния брой на ДВ. При кликване върху дадена разпоредба, системата позиционира нейния текст в горната част на прозореца. Промените в текста на нормата отново са обозначени с оранжева двупосочна стрелка. Потребителят само трябва да задържи курсора върху стрелката или да кликне върху нея, за да види оцветени новите текстове в синьо, отменените в червено. Тази функция също ще спести хиляди часове на потребителите за бързо ориентиране в интензивните промени в законодателството.

Правните информационни системи АПИС 7 - за момента са най-добрия софтуер на информационния пазар - с осъвременена функционалност – началния екран предлага бързи връзки кам структурираните тематични модули на всяка система, модерен дизайн, цялостна оптимизация на процесите на търсене – средства за бързо търсене, разширено търсене и локално търсене в отворен документ, ежедневно обновяване на данните, максимална компресия, анотации на съдебните решения и др. При работа с документи предлага всички необходими средства в текущ режим - карта на документа, редакции – с възможност за сравнения, последно променени разпоредби, свързана съдебна практика /иконата за практика към съответния член или алинея е допълнена със свързана съдебна практика – кръстосани връзки за извличане на съдебни решения, цитиращи и кореспондиращи с други разпоредби от същия или друг нормативен акт. Връзката може да е на ниво цял нормативен акт или разпоредба от избрания нормативен акт. Контекстните екрани са скролирани, с възможност за преглед без излизане от текущия екран. Всичко необходимо на потребителя е на неговия десктоп и не налага излизане от документа. Всички отворени обекти се подреждат като табове под лентата с икони. Добавена е функционалност за сравнение на ниво параграф за последно променените разпоредби, бърз преглед на основните разпоредби и анотации на съдебните решения. При избор на Държавен вестник - предоставя оригиналния текст, класификация на публикациите и описание на данните в дясната част на екрана, с възможност за избор по публикации и сравнение на изменените разпоредби с предходната им редакция.

 

Нова функционалност за подпомагане и ускоряване работата на потребителите:

Тематични филтри - за бърз и удобен достъп до информацията по сфери на дейност: енергетика, социално осигуряване и социално подпомагане, труд и работна заплата, мита и акцизи, строителство, данъци и данъчно производство, бюджет и публични финанси, здравеопазване, горско стопанство, храни и хранителна промишленост, земеделие, образование, наука и култура, отбрана. Автоматично извличат кореспондиращата информация от българското и международно законодателство, съдебна практика, ведомствени актова, процедури, образци и формуляри, финансови разработки.

Анотации на решения и определения /разработени от екипа на АПИС/ - за предварителен подбор при избор на решенията и определения, особено при обработка на големи списъци, получени от конкретно търсене

Нова търсачка за съдебната практика – дава възможност за бързо търсене по дума и фраза, по съд, по вид на делото и на съдебния акт, по номера и годината на делото или акта в комбинация с опция за избор на нормативен акт и разпоредби от него

Интелигентна търсеща машина - лента за бързо търсене, подреждане на резултатите по релевантност, създаване на лични филтри, предложения /подсказки/ с най-търсените от потребителя думи, бутон за едновременна работа с получен списък на документи и преглед на текста им, при набиране на дума за търсене – контексно меню с близките по съдържание думи и фрази.

Търсене в бъдещето - функцията Ви дава възможност да запазвате заявки за търсене за бъдещ период, избран от потребителя, като системата напомня за тях след актуализация.

 

Нови функционалности и уточнения в модулите на правните информационни системи АПИС 7:

Автоматично известяване за нова практика на избрани от потребителя членове от един или поредица нормативни актове /чрез избор на съответния ред в иконата за практика/.

Многоезичен тезаурус на ЕС EuroVoc - многоезичен и мултидисциплинарен тезаурус, обхващащ терминологията от областите на дейност на Европейския съюз, като се поставя акцент върху парламентарната дейност. EuroVoc е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз (английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски) и на една трета държава (сръбски). Предоставя възможност за търсене на обща или специална лексика, преведена на езиците на държавите-членки на ЕС. Позволява търсене или преглед на термин със списък на преведените му стойности.

Латинско български юридически речник, терминологичен речник, речник на легални дефиниции и термини.

Преводите на българското законодателство в модул Софита Law се извършват от най-добрата преводаческа фирма в България СОФИТА - включена в списъка на Европейската Комисия като контрагент за преводи на български език.

Търсене в бъдещето - функцията дава възможност за запазване на заявки за търсене за бъдещ период, избран от потребителя, като системата напомня за настъпили промени в резултата след актуализация.